Välkommen till Tid att leva -

Acceptance and Commitment Therapy-baserad självhjälp för minskning av upplevd stress.

Allmän information

I den här studien vill vi undersöka effekten av självhjälp för människor som känner sig stressade. Det övergripande syftet med studien är att förbättra behandlingsalternativen och livskvaliteten för människor med dessa problem, då det behövs mer kunskap om vilken effekt självhjälp har på stressproblematik.

Nedan finns detaljerad information om studien. Om du önskar delta får du först lämna ditt samtycke och därefter besvara ett antal frågor om dig, din stress och din hälsa. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Klicka här för att ladda ner informationstexten

Genom att trycka "Påbörja registrering" nedan godkänner du att du har läst igenom informationen i länken ovan, ger ditt informerade samtycke att delta i studien och att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur loggar jag in?

Varje inloggning i portalen sker genom dubbel autentisering för att informationen i portalen ska vara säker. Detta innebär att du dels har ett lösenord och dels får en ny autentiseringskod skickat till det mobilnummer du har angivit varje gång du loggar in.


Påbörja registrering